GbbMoney - Domowe Finanse Księgowego (Beta)

Niecodzienny program do prowadzenia domowych finansów.

Wstęp:

Program powstał na podstawie mojego zauroczenia zasadami księgowości.

Podstawowe zasady:

 • Konta są podzielone na aktywa i pasywa. Pasywa mówią skąd masz pieniądze, a aktywa - gdzie one aktualnie są.
 • Pasywa są podzielone na: przychody, należności (zapłaty do dostawców) i inne pasywa (kredyty, leasingi)
 • Aktywa są podzielone na: wydatki, zobowiązania (zapłaty od odbiorców) i inne aktywa (konta bankowe, lokaty, fundusze, środki trwałe)
 • Każdy wpis obejmuje co najmniej dwa konta: albo konto aktywów i pasywów, albo dwóch aktywów, albo dwóch pasywów. Można co prawda zamiast jednego konta danego rodzaju użyć więcej kont tego rodzaju.
 • Suma pozycji po jednej stronie wpisu musi się równać sumie pozycji po drugiej stronie.
 • Typowe przykłady wpisów:
  • otrzymanie pensji: z 'pensja' do 'konto bankowe'
  • zakup jedzenia: z 'konto bankowe' do 'jedzenie'
  • zapłata czynszu: z 'konto bankowe' do 'czynsz'
 • Konta przychodów i kosztów można ułożyć w postaci drzewa. W ten sposób można stworzyć cały rachunek wyników, który w węzłach drzewa automatycznie będzie się sumował.

Cennik:

W wersji Beta program jest darmowy, później mogą być wprowadzone drobne opłaty na utrzymanie serwera (np: 100zł rocznie dla użytkowników wprowadzających dużą ilość operacji).